THIẾT KẾ VILLA HIỆN ĐẠI TẠI BÌNH TÂN

THIẾT KẾ VILLA HIỆN ĐẠI TẠI BÌNH TÂN

Dự án: Bình Tân Villa 

Chủ Đầu tư: Chị Nhung

Địa điểm: Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Diện tích xây dựng: 625 m2

Phong cách thiết kế: Hiện đại

XEM THÊM