TUYỂN DỤNG

Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất

Ứng tuyển
Hoạ viên triển khai kỷ thuật (2D)

Hoạ viên triển khai kỷ thuật (2D)

Ứng tuyển
Quản lý thiết kế

Quản lý thiết kế

Ứng tuyển
Kiến trúc sư

Kiến trúc sư

Ứng tuyển
Kế toán

Kế toán

Ứng tuyển
Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành

Ứng tuyển