Biệt thự Anh Xuân, Khu Euro Đà Nẵng

Biệt thự Anh Xuân, Khu Euro Đà Nẵng

Dự án: Biệt thự Đà Nẵng 

Chủ Đầu tư: Anh Xuân

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

Diện tích xây dựng: 300 m2

Phong cách thiết kế: Hiện đại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XEM THÊM