Biệt thự Anh Bảo Ciputra Hà Nội

Biệt thự Anh Bảo Ciputra Hà Nội

Dự án: Biệt thự Ciputra

Chủ Đầu tư: Anh Bảo

Địa điểm: Khu Đô thị Ciputra, Hà Nội

Diện tích xây dựng: 1200 m2

Phong cách thiết kế: Tân cổ điển (Neoclassical)                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XEM THÊM